Man ona­ne­ra­de fram­för tje­jer

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: En an­mä­lan om sex­u­ellt ofre­dan­de är gjord ef­ter hän­del­sen som in­träf­fa­de i Björ­käng un­der ons­da­gen. En­ligt an­mä­lan har en okänd gär­nings­man ona­ne­rat fram­för två unga tje­jer.

– Han har stått och ona­ne­rat fram­för två tje­jer i ton­å­ren medans de står och by­ter om på stran­den. Ty­värr hin­ner han läm­na plat­sen in­nan patrul­len kom­mer dit och vi har ing­en gri­pen i nu­lä­get, sä­ger Fred­rik Asp, sta­tions­be­fäl på po­li­sen i Var­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.