Kul­tur­rå­det ger peng­ar till sko­lor­na

Hallands Nyheter - - Nyheter -

HAL­LAND: To­tal 186,5 mil­jo­ner för­de­lar Kul­tur­rå­det till Ska­pan­de sko­la-ak­ti­vi­te­ter i lan­dets för- och grund­sko­lor. Nu är det klart hur myc­ket som går till de hal­länds­ka kom­mu­ner­na.

För ti­on­de året i rad de­las bi­dra­get Ska­pan­de sko­la ut av Kul­tur­rå­det och nu är för­del­ning­en in­för läså­ret 2018–2019 klar. To­talt 5,8 mil­jo­ner får sex kom­mu­ner och fy­ra frisko­lor i Hal­land de­la på skri­ver Kul­tur­rå­det i ett press­med­de­lan­de. Bland an­nat får Halm­stad kom­mun två mil­jo­ner kro­nor, Fal­ken­bergs kom­mun en mil­jon och Varbergs kom­mun 1100000 kro­nor av bi­dra­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.