Hjärt & Lung­rädd­ning – Lär dig räd­da liv

Hallands Nyheter - - Månadens väder -

Du lär dig bl a kon­trol­le­ra livs­tec­ken, ska­pa en öp­pen luft­väg, ut­fö­ra hjärt-lung­rädd­ning och an­vän­da en hjärt­star­ta­re. 525 kr /pers (ord pris 750 kr/pers). Fi­ka in­går samt att du till­de­las Rö­da kor­sets ut­bild­ningscer­ti­fi­kat. 30 maj, 9 ju­ni, 1 och 5 sep på Qu­a­li­ty Ho­tel Winn, Hi­sings Bac­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.