Be­mär­kel­se­da­gen

Hallands Nyheter - - Livets gång -

I dag är det Fa­sci­ne­ran­de väx­ters dag. Den upp­märk­sam­mas i fler än 50 län­der och hund­ra­tals bo­ta­nis­ka in­sti­tu­tio­ner och träd­går­dar slår upp si­na por­tar för att vi­sa väx­ter­nas fa­sci­ne­ran­de värld. Syf­tet är att på­min­na om väx­ter­nas av­gö­ran­de be­ty­del­se för vårt sam­häl­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.