Halm­stad bröt Eslövs långa svit

Hallands Nyheter - - Sport - TT

Eslövs AI:S långa Sm-svit på sju ra­ka guld är bru­ten. Halm­stad BTK lyc­ka­des vin­na ping­is­gul­det i två ra­ka mat­cher. Ef­ter 5–3 i förs­ta mat­chen vann Halm­stad helt odis­ku­ta­belt med 4–1 i den and­ra. – Helt fantastisk må­nad för mig och för Halm­stad med Vm-brons och nu Sm-guld, sa­de Halm­stads trä­na­re Ulf Carlsson.

En av matchvin­nar­na var Eli­as Rane­fur. Han in­led­de med att be­seg­ra Truls Mö­re­gårdh på ett im­po­ne­ran­de sätt och sat­te där­med prä­gel på mat­chen. När se­dan Mattias Karls­son ökade på till 2–0 ef­ter vinst över Ro­bert Svensson ha­de Eslöv svårt att kom­ma till­ba­ka i mat­chen, även om Xu Hui re­du­ce­ra­de till 1–2.

MATTIAS KARLS­SON FORT­SAT­TE där­ef­ter med att i tre ra­ka vin­na över Xu Hui.

– Det här är nog en av mi­na all­ra bäs­ta mat­cher i Halm­stad och det känns skönt att kun­na av­slu­ta med Sm-guld nu när jag ska vi­da­re till Frank­ri­ke näs­ta sä­song, sa­de Mattias Karls­son.

I det lä­get ha­de Eli­as Rane­fur lä­ge att sät­ta punkt för fi­na­len.

Ro­bert Svensson gjor­de allt vad han kun­de för att hål­la mat­chen vid liv. Rane­fur skaf­fa­de sig fem match­bol­lar i skil­je­set. Fy­ra av des­sa räd­da­des av Ro­bert Svensson, men den fem­te till 13–11 kun­de han in­te re­tur­ne­ra på bor­det och vild gläd­jedans ut­bröt.

– Just nu är det så myc­ket gläd­je och käns­lor. Vi är ett här­ligt gäng med spe­la­re och trä­na­re som käm­par för varand­ra, sa­de guld­hjäl­ten Eli­as Rane­fur.

DET­TA VAR HALM­STADS tred­je guld ge­nom ti­der­na. Det förs­ta 1993 var Ulf Carlsson med som trä­na­re, nu 2018 som coach.

– Det går in­te att sä­ga vil­ket som är ro­li­gast. Al­la Sm-guld känns bra. Vi är ju många som käm­pat en lång sä­song för det­ta, sa­de Ulf Carlsson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.