”Vi ska va­ra nöj­da med det­ta”

Hallands Nyheter - - Sport -

FOTBOLL: Div 5: Hal­mia Aca­de­my stod för spe­let, men Gri­me­ton var kus­ligt ef­fek­tivt och vann med 2–1.

– Vi ska va­ra jät­te­nöj­da med det­ta. Det är det bäs­ta la­get vi mött. De ha­de ett mas­sivt bol­l­in­ne­hav i förs­ta, gör 1–0 och har bud på mer. Vi fick käm­pa för att stå emot, sa trä­na­ren Jör­gen Fri­dolf. Mar­kus Ok­kels kvit­te­ra­de till 1–1 pre­cis in­nan halv­tid. –En mi­nut kvar och det var in­te rätt­vist. Men det där med mar­gi­na­ler bru­kar jäm­na ut sig över en sä­song.

Kristi­an Torstens­son ra­ka­de in en hörna som ock­så blev se­ger­må­let.

–Vi ska va­ra glada över de här tre po­äng­en. Jag kan omöj­ligt tän­ka mig att Hal­mia kom­mer va­ra kvar där ne­re i ta­bel­len, sa­de Fri­dolf.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.