VI SOM VILL TILL SPETS

Hallands Nyheter - - Sport -

V75-1. 1 Ri­gel Fa­ce är in­te odug­lig från start men får svårt att sva­ra ut 4 Pa­ci­fic WF. 6 Jaa­nus Too­ma kan öpp­na lik­som 7 Dom Pe­rig­non men Pa­ci­fic WF är än­då spetsfa­vo­rit.

V75-2. 1 Sa­ha­ra Sun bor­de in­te kö­ras i spets. 3 Val­borg Mar­je är snabb, tar sig för­bi 2 Mi­la­dy Amok och bra chans att hål­la ut

4 Divi­ne. 6 Ta­nya Gel är snabb men det är än­då för­del Mar­je.

V75-3. 1 Car­go Do­or är gans­ka snabb men miss­gyn­nas av spår 1.

2 Mi­ka­do Amok tar sig tro­li­gen för­bi di­rekt. 3 Glo­bal Un­pro­tec­ted är snabb och tar sig för­bi. 4 Luksom ut­ma­nar men Glo­bal Un­pro­tec­ted är klar spetsfa­vo­rit.

V75-4. 2 Järvsö Jo­mar kan öpp­na lik­som 3 Bo­nal­do. 4 Åstas Mar­cus är bra ut då han går fel­fritt. 5 Järvsö Ire­ne och 6 Nord­by Hu­gin är snab­ba. En fel­fri Nord­by Hu­gin är spetsfa­vo­rit.

V75-5. 4 Ang­le of Attack såg rapp ut se­nast, är snabb ut och blir in­te lätt att ta led­ning­en av. 5 Ba­ron Gift tes­tar och 6 Ac­tion Laun­cher är rik­tigt snabb men Ang­le är spetsfa­vo­rit.

V75-6. 2 Po­et Bro­li­ne är vass ut men släp­per tro­li­gen till 3 Twis­ter Bi. 4 No­bel Amok får svårt att spet­sa här, men 6 Dan­te Bo­ko är vass ut och ut­ma­nar fa­vo­ri­ten.

V75-7. 1 Su­gar Dad­dy är hygg­lig ut men 2 Ur­ban Kro­nos är nog snab­ba­re. 4 Over­ti­me­o­så­fin kan öpp­na lik­som 6 Mell­by Eme­ralds och 7 Di­sco Vo­lan­te. Möj­ligt att Ur­ban Kro­nos tes­tas i spets?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.