Trai­ler: Bo­he­mi­an rhap­so­dy

Hallands Nyheter - - Kultur -

En film om Fred­die Mer­cu­ry och en film som le­der fram till Li­ve Aid-ga­lan 1985 mås­te va­ra bom­bas­tisk. Den förs­ta trai­lern/tea­sern som la­des ut ti­di­ga­re i vec­kan är sans­löst bom­bas­tisk, rik­tigt bra och ovän­tat ro­lig. Rol­len som Mer­cu­ry har gått till den mer el­ler mind­re okän­de Ra­mi Ma­lek som är por­trätt­lik och som kom­mer att lö­sa den här upp­gif­ten ga­lant. Bo­he­mi­an rhap­so­dy, som fil­men så lämp­ligt he­ter, har bi­opre­miär i no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.