Det hän­de då

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 110 år se­dan, 1908, at­tac­ke­ra­de tre unga so­ci­a­lis­ter far­ty­get Amalt­hea i Mal­mö, där brit­tis­ka ar­be­ta­re låg och sov. Brit­ter­na ha­de kal­lats till Sve­ri­ge då de svens­ka hamn­ar­be­tar­na ha­de gått i strejk ef­ter att de­ras in­fly­tan­de över ar­bets­si­tu­a­tio­nen dras­tiskt ha­de mins­kat. En per­son dö­da­des och 23 ska­da­des av bom­ben. At­ten­tats­män­nen greps och döm­des till hår­da straff, men be­nå­da­des år 1917. * För 75 år se­dan, 1943, in­träf­fa­de det som se­na­re skul­le kal­las för histo­ri­ens störs­ta en­skil­da pan­sar­strid. Det var vid byn Procho­rov­ka i när­he­ten av Kursk som fler än 2 000 strids­vag­nar från tys­ka och sov­je­tis­ka för­band möt­tes. Stri­der mel­lan de bå­da stor­mak­ter­na ha­de på­gått i runt en vec­ka. Na­zi­tyskland ha­de li­dit sto­ra för­lus­ter och da­gen ef­ter pan­sar­stri­den kal­la­de Tysklands le­da­re Adolf Hit­ler till­ba­ka si­na styr­kor för att mö­ta de al­li­e­ra­de som ha­de land­sti­git på Si­ci­li­en. ha­de han hals­hug­git. Parr ha­de va­rit gift och bli­vit än­ka två gång­er ti­di­ga­re. Ef­ter kung­ens död år 1547 gif­te hon om sig för fjär­de och sista gång­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.