Kul­tur & nö­je.

Hallandsposten - - Sidan 1 -

En barn­kör vid kul­tur­sko­lan re­pe­te­rar sång­er om hopp och en re­na­re mil­jö.

Det blir sång­ers­kan Han­nah Svens­son, med röt­ter­na i Fal­ken­berg, som in­vi­ger jazz­hös­ten i Halm­stad. Det blir en ter­min som för ovanlighetens skull in­ne­hål­ler en film: ”I cal­led him Mor­gan”.

Han­nah Svens­son Qu­ar­tet kom­mer till Fest­sa­len vid Halm­stads teater på tis­dag den 19 sep­tem­ber med ett pro­gram som be­rör sång­ers­kor som Bil­lie Ho­li­day, Ella Fitz­ge­rald och Eva Cas­si­dy.

Det är hös­tens förs­ta pro­gram för För­e­ning­en Jazz i Halm­stad och även vid det and­ra, tis­dag den 3 ok­to­ber, står det en sång­ers­ka på sce­nen: El­len Andrea Wang. Hon spe­lar även kontra­bas och kom­mer till Stads­bib­li­o­te­ket i säll­skap med två med­mu­si­ker.

Hös­tens tred­je jazz­kväll, den 10 ok­to­ber, är li­te spe­ci­ell, en kom­bi­na­tion av konsert och film. Först spe­lar Lee Mor­gan Tri­bu­te band, be­stå­en­de till störs­ta de­len av Halm­stad­mu­si­ker, och där ef­ter vi­sas fil­men ”I cal­led him Mor­gan” i Fi­garo­sa­len. I öv­rigt ser pro­gram­met ut så här. • 26/10: Fredrik Kron­kvist Afro Cu­ban Supre­me. • 31/10: Höst­lov­sjam. • 7/11 Od­d­job. • 21/11 Kristin Korb, Magnus Hjorth och Snor­re Kirk. • 5/12: An­na Si­se.

PER KÅGSTRÖM

Bild: ARKIV

Han­nah Svens­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.