But­te­ricks nya vd är ut­sedd

Hallandsposten - - Halmstad - JON­NA NILS­SON

Ef­ter 40 år vid rod­ret läm­nar Halm­stad­pro­fi­len Bengt ”Ben” Olan­der över vd-pos­ten till Therese Carls­son.

– Jag är hedrad och glad över att ha ut­setts till vd för Sve­ri­ges ro­li­gas­te fö­re­tag, sä­ger Therese Carls­son i ett press­med­de­lan­de.

Vid års­skif­tet tar hon över vd-pos­ten ef­ter Bengt Olan­der, som går i pen­sion ef­ter 40 år i led­ning av det fa­mil­jeäg­da fö­re­ta­get. Han kom­mer dock fort­sät­ta som sty­rel­se­ord­fö­ran­de.

– Jag är oer­hört stolt och glad över att Therese, en per­son med djup käns­la för de­talj­han­del, suc­ces­sivt tar över mitt ar­be­te. Fö­re­ta­get be­hö­ver mo­der­ni­se­ras och, sä­ger Bengt Olan­der i ett press­med­de­lan­de.

Carls­son bör­ja­de som 16-åring som­mar­job­ba på But­te­ricks på Grö­na Lund, och har se­dan dess ar­be­tat som säl­ja­re i bu­ti­ken och af­färs­ut­veck­la­re in­nan hon nu tar över som vd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.