Snö­le­o­par­den på fas­ta­re mark

Hallandsposten - - Sverige/världen -

DJUR. Snö­le­o­par­den räk­nas in­te läng­re som en starkt utrot­nings­ho­tad art ut­an som en sår­bar, en­ligt den In­ter­na­tio­nel­la na­tur­vårdsu­ni­o­nen, skri­ver BBC.

An­led­ning­en till be­slu­tet är att det nu finns över 2 500 vux­na snö­le­o­par­der sam­ti­digt som ar­ten in­te mins­kar li­ka kraf­tigt som ti­di­ga­re.

Or­ga­ni­sa­tio­nen Snow Le­o­pard Trust, som är emot be­slu­tet att ar­ten in­te läng­re är starkt utrot­nings­ho­tad, an­ser att det kan få svå­ra kon­se­kven­ser för snö­le­o­par­der­na. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.