För­sök att räd­da ho­tad tum­la­re

Hallandsposten - - Sverige/världen -

NATUR. Värl­dens mins­ta val, den mex­i­kans­ka ka­li­for­ni­a­tum­la­ren el­ler vaqui­tan, är myc­ket nä­ra utrot­ning. I ett för­sök att räd­da ar­ten för­sö­ker nu svens­ka fors­ka­re hjäl­pa si­na mex­i­kans­ka kol­le­gor.

Tum­lar­na, som ba­ra väger runt 50 ki­lo som vux­na, hotas av att de of­ta fast­nar och dör i fis­ke­nät.

Det svensk-mex­i­kans­ka sam­ar­be­tet går ut på att an­vän­da sig av al­ter­na­ti­va fis­ke­red­skap som ut­veck­lats vid SLU Aqua, in­sti­tu­tio­nen för akva­tis­ka re­sur­ser på Sve­ri­ges lant­bruks­u­ni­ver­si­tet. (TT)

FOTO: WWF

Ba­ra 30 in­di­vi­der av ka­li­for­ni­a­tum­la­ren finns kvar. Den här har drunk­nat i ett fis­ke­nät.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.