BE­GRAV­NING­AR

Hallandsposten - - Folk & Familj -

* I Söndrums kyr­ka har hål­lits be­grav­nings­guds­tjänst för Yvon­ne Fri­es, Halm­stad. Ak­ten in­led­des med att kan­tor Ör­jan Kap­pe­lin på or­gel spe­la­de Air av Bach samt på pi­a­no So­na­tin nr 1 G-dur av Be­et­ho­ven och Menu­et och trio C-dur av Haydn. Of­fi­ci­ant var kyr­ko­her­de Ni­na Ka­re­mo. Av­sked togs i kyr­kan och som av­slut­ning spe­la­des på or­gel Vå­ren av Gri­eg.

* I S:t Olofs ka­pell har hål­lits be­grav­nings­guds­tjänst för Bo Hjelm, Ty­lö­sand. Som in­led­ning spe­la­de mu­sik­di­rek­tör Ör­jan Kap­pe­lin på or­gel Vå­ren av Gri­eg. So­lis­ten Andrea Stjer­ne­dal sjöng Gabri­el­las sång av S Nils­son/p Bäck­man, Te­ars in he­a­ven av E Clap­ton samt What a won­der­ful world av Armstrong. Kyr­ko­her­de eme­ri­tus Bo Wal­lén för­rät­ta­de be­grav­nings­ak­ten. Av­sked togs i ka­pel­let och som av­slut­ning spe­la­des på or­gel Trös­te­vi­sa av B An­ders­son.

* I S:ta Ka­ta­ri­na har hål­lits be­grav­nings­guds­tjänst för Lennart Johansson, Halm­stad. Kan­tor Christi­na Lin­dqvist in­led­de med att spe­la Vi­la av Hil­li­ges. So­lis­ten Ulf Blen­ne­rud sjöng Där ro­sor ald­rig dör av Os­born och När du går över flo­den av P Karls­son. Of­fi­ci­ant var kom­mi­nis­ter Tor­björn An­ders­son. Av­sked togs i ka­pel­let och som av­slut­ning spe­la­des på or­gel Lar­go av Vi­val­di.

* I S:ta An­na ka­pell har hål­lits be­grav­nings­guds­tjänst för Lars-ove Larsson, Halm­stad. Som in­led­ning spe­la­de kan­tor Ce­ci­lia Sand­gren Air av Bach. Of­fi­ci­ant var kom­mi­nis­ter Per Mo­berg. Av­sked togs i ka­pel­let och som av­slut­ning spe­la­des på pi­a­no Så skim­ran­de var ald­rig havet av Tau­be.

* I S:ta An­na ka­pell har hål­lits be­grav­nings­guds­tjänst för Hans Le­an­der, Halm­stad. Som in­led­ning spe­la­de Jes­si­ca Ny­lan­der på pi­a­no An der schö­nen blau­en Do­nau av Strauss. Jes­si­ca Ny­lan­der sjöng även På en sjö­mans grav väx­er inga blom­mor av Ho­es samt Håll mitt hjär­ta av B. Skifs/ P Hall­ström. Of­fi­ci­ant var kom­mi­nis­ter Ma­ja Lund­ström. Av­sked togs i ka­pel­let och som av­slut­ning spe­la­des på pi­a­no I am sa­iling av G Sut­her­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.