HÖRT OCH HÄNT

Hallandsposten - - Folk & Familj -

* För 55 år se­dan. 1962 hölls det kom­mu­na­loch lands­tings­val i Sve­ri­ge, och från Jämt­land rap­por­te­ra­des om en all­de­les sär­skild va­lur­na. I byn Hög­bynäs fick väl­jar­na näm­li­gen stop­pa ned röst­sed­lar­na i en gam­mal hol­ländsk ka­ka­o­burk för­sedd med hand­tag och guld­skrift, i gam­mal god tra­di­tion allt­se­dan va­let 1922. – När bur­ken kom till Hög­bynäs vet man väl in­te så no­ga, men en­ligt upp­gift skul­le det ha va­rit kon­fekt i den då, kom­men­te­ra­de Uno Mic­kel­son, ord­fö­ran­de för val­nämn­den i Hög­bynäs.

20,7

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.