Fle­ra bi­lar i brand på An­ders­berg

Hallandsposten - - Halmstad - JON­NA NILS­SON jo­ni@hal­lands­pos­ten.se

När rädd­nings­tjäns­ten kom till plat­sen var tre bi­lar helt över­tän­da. Sju man del­tog i släck­nings­ar­be­tet.

Lar­met till rädd­nings­tjäns­ten in­kom vid kloc­kan 20.23 på tors­dags­kväl­len. En­ligt in­ring­a­ren skul­le en per­son­bil stå i brand på en par­ke­ring vid An­ders­bergs­ring­en.

När rädd­nings­tjäns­ten kom till plat­sen strax ef­ter kloc­kan halv nio kun­de man kon­sta­te­ra att el­den spri­dit sig till de två bi­lar som stod par­ke­ra­de in­till. Al­la tre bi­lar var helt över­tän­da, en­ligt rädd­nings­tjäns­ten.

Strax in­nan kloc­kan nio höll rädd­nings­tjäns­tens sju man fort­fa­ran­de på med släck­nings­ar­be­tet.

– De är svårsläck­ta, sa Pe­ter Karl­borg, in­re be­fäl vid rädd­nings­tjäns­ten i Halmstad.

Sam­ti­digt fick man skic­ka en brand­bil till Gu­nil­la­par­ken se­dan en mind­re brand i ett buskage upp­täckts.

–Det blå­ser myc­ket så det gäl­ler att få stopp på brän­der­na med tan­ke på sprid­nings­ris­ken, sa­de Karl­borg.

Vid kloc­kan kvart över nio ha­de rädd­nings­tjäns­ten släckt bil­brän­der­na och läm­nat par­ke­ring­en på An­ders­berg. Då ha­de släck­nings­ar­be­tet på­gått i 45 mi­nu­ter.

– Det tar tid att släc­ka ef­tersom me­tal­ler­na blir så väl­digt var­ma, sa­de Karl­borg.

Po­li­sen skrev en an­mä­lan om ska­de­gö­rel­se, men ha­de un­der tors­dags­kväl­len ing­en miss­tänkt.

Bran­den i buska­get vid Gu­nil­la­par­ken ha­de ut­lösts av någ­ra brin­nan­de pap­per och var ock­så släckt.

Ing­en per­son ska ha kom­mit till ska­da un­der brän­der­na.

Bild: RO­GER LARSSON

ÖVER­TÄN­DA. Bil­brän­der­na i An­ders­berg fort­sät­ter. Tre bi­lar stod i brand på en par­ke­ring un­der tors­dags­kväl­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.