Pi­stol­män tving­a­de sig in i kvin­nas hem

Hallandsposten - - Halmstad -

LINEHED: Kloc­kan var om­kring kvart i tio då det knac­ka­de på kvin­nans yt­ter­dörr. När hon öpp­na­de stod två per­so­ner ut­an­för. De var del­vis maske­ra­de med rå­nar­lu­vor och träng­de sig in i lä­gen­he­ten.

Un­der pi­stol­hot till­tving­a­de de sig kon­tan­ter och guld till ett vär­de av un­ge­fär 20 000 kro­nor.

–I sam­band med det­ta får hon även någ­ra ör­fi­lar i an­sik­tet, se­dan för­svin­ner de där­i­från. Vi vet in­te vil­ka de är. Vi har ett vagt sig­na­le­ment att gå på med tan­ke på att de var maske­ra­de, sä­ger Thomas Fux­borg, po­li­sens pressta­les­man.

Kvin­nan blev choc­kad av hän­del­sen och det dröj­de en stund in­nan hon kun­de lar­ma po­lis.

– Vi fick re­da på det en stund ef­ter att det skett, men vi kom­mer hö­ra kvin­nan igen. Hon var väl­digt choc­kad i går kväll, sä­ger Thomas Fux­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.