Tjuv lå­na­de gran­nens ste­ge vid vil­lain­brott

Hallandsposten - - Laholm -

VÅXTORP: Vil­lan i Våxtorp var lar­mad, ut­om i sov­rum­met på ovan­vå­ning­en. Det tycks tju­ven som gjor­de in­brott i ons­dags ha listat ut.

En ste­ge hos gran­nen ha­de lå­nats, så att in­brotts­tju­ven kun­de klätt­ra upp på bal­kong­en och bry­ta upp bal­kong­dör­ren till sov­rum­met ut­an att ut­lö­sa lar­met.

Ägar­na ha­de åkt hem­i­från vid tre­ti­den på ef­ter­mid­da­gen. När de kom hem strax ef­ter kloc­kan nio på kväl­len upptäckte de stöl­den. Det sak­na­des klä­der och ett an­tal smyc­ken, bland an­nat en guld­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.