Bus­sku­rer­na be­hövs – tes­ta själ­va, po­li­ti­ker!

Hallandsposten - - Hyl­te -

KOL­LEK­TIV­TRA­FIK. Hög tid att sät­ta till­ba­ka bus­sku­rer­na, som skyd­dar oss från regn, blåst och ky­la och ger oss tor­ra bän­kar. Vi har in­te Me­del­havs­kli­mat. Nu sky­ler vi un­der någ­ra af­färs­mar­ki­ser el­ler bloc­ke­rar dör­rar för kun­der.

Och vart har den prak­tis­ka skylt ta­git vägen, den som vi­sa­de när näs­ta buss till re­spek­ti­ve om­rå­de kom?

Att med kanske tunga kas­sar ta sig till Ös­ters­kans el­ler Bro­ga­tan bort­om Karl X!:s väg, vo­re att gå för långt!

Fö­re­slår att be­slu­tan­de po­li­ti­ker un­der EN må­nad i stu­di­e­syf­te tar bus­sen till och från job­bet på Sto­ra Torg.

Gun­nel Pers­son

BILD:TT/AR­KIV

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.