Gods­tåg spå­ra­de ur – lig­ger över fle­ra spår

Hallandsposten - - Sverige -

LUDVIKA: Ett gods­tåg spå­ra­de ur vid tåg­sta­tio­nen i Ludvika nat­ten till igår. Tio av tå­gets 36 vag­nar lig­ger över fem spår och or­sa­kar stopp i tåg­tra­fi­ken. Det finns ing­en pro­gnos för när tåg­tra­fi­ken kan va­ra igång igen. – Det är kon­takt­led­ning­ar som har ska­dats och ur­spår­ning så det kom­mer att ta lång tid. Jag har ing­en pro­gnos, men det hand­lar om da­gar, kanske till och med vec­kor, sä­ger Per Arons­son, kom­mu­ni­ka­tör vid Tra­fik­ver­ket.

Vad som or­sa­kat ur­spår­ning­en är oklart. (TT)

Bild: ULF PALM/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.