Väst­ban­ken och Ga­za ska enas från de­cem­ber

Hallandsposten - - Världen -

MELLANÖSTERN: Den de­cen­ni­e­långa splitt­ring­en kan va­ra på väg att gå över. Ha­mas och al-fa­tah har enats om att Pa­les­tins­ka myn­dig­he­ten tar över Ga­za­rem­san från den 1 de­cem­ber, en­ligt egyp­tis­ka myn­dig­he­ter.

– Det här är den slut­gil­ti­ga över­ens­kom­mel­sen, sä­ger den pa­les­tins­ke pre­si­den­ten Mahmud Ab­bas till ny­hets­by­rån AFP.

Över­ens­kom­mel­sen skrevs un­der i när­va­ro av egyp­tis­ka med­la­re i Kai­ro på tors­dags­ef­ter­mid­da­gen.

Som ett av de förs­ta ste­gen ska Ab­bas pre­si­dent­gar­de, i sam­ar­be­te med Eu-per­so­nal, ta över grän­sö­ver­gång­en vid Ra­fah mel­lan Ga­za och Egyp­ten. En sam­re­ge­ring ska till­sät­tas, men hur den ska se ut ska man pra­ta om först vid näs­ta mö­te i Kai­ro, den 21 no­vem­ber.

– Det här är ett förs­ta steg där Ha­mas och Fa­tah har enats om vis­sa kom­pro­mis­ser, sä­ger Björn Bren­ner, Mel­la­nöstern­fors­ka­re på För­svars­hög­sko­lan. (TT)

Bild: TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.