Såg hit­tad i Kö­ge­buk­ten – nä­ra Madsens rutt

Hallandsposten - - Världen -

DAN­MARK: Kö­pen­hamns­po­li­sen har hit­tat en såg i Kö­ge­buk­ten i när­he­ten av den rutt som po­li­sen be­dö­mer att mord­miss­tänk­te Pe­ter Mad­sen ha­de med ubå­ten i au­gusti.

”Så­gen un­der­söks nu av vå­ra kri­mi­nal­tek­ni­ker, för att av­gö­ra om det är den som po­li­sen har le­tat ef­ter med an­led­ning av ubåts­fal­let”, sä­ger vice po­lis­in­spek­tör Jens Møl­ler Jen­sen i ett press­med­de­lan­de. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.