VÅ­RA BEBISAR

Hallandsposten - - Folk & Familj -

Du vet väl att Hal­lands­pos­ten till­sam­mans med Simsa­la­bim Foto i Halmstad er­bju­der gra­tis fo­to­gra­fe­ring av al­la ny­föd­da (upp till tre må­na­der)? Bil­der­na pub­li­ce­ras på Folk&fa­milj i mån av plats samt på hal­lands­pos­ten.se. * Drop-in var­je ons­dag mel­lan 13–16. Tids­bo­ka på tors­da­gar 10–16 (035-156510).

An­nie Andersson och Mag­nus Nor­den­felt, Halmstad fick den 26 ju­ni en flic­ka som he­ter Lyk­ke­li. Hon väg­de 4 340 g och var 54 cm lång. Sto­ra­sys­ter he­ter Stel­la.

Lub­be och Ma­ri­na Ta­dic, Halmstad, fick den 4 au­gusti en flic­ka som he­ter Bi­an­ca. Hon väg­de 3 655 g och var 49 cm lång. Sys­ko­nen he­ter Lu­kas och Wil­li­am.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.