Hört och hänt

Hallandsposten - - Folk & Familj -

* För 10 år se­dan. 2007 blos­sa­de ett kul­tur­bråk upp på Kung­li­ga Dramatiska Te­a­tern i Stock­holm. Då sjuk­skrev sig skå­de­spe­la­ren Mikael Pers­brandt och sa­de upp sitt an­ställ­nings­kon­trakt med ome­del­bar ver­kan, mitt un­der på­gåen­de fö­re­ställ­nings­pe­ri­od av pjä­sen ”Må­sen”. Kol­le­gor som Jan Malm­sjö

och Ma­rie Gö­ran­zon ra­sa­de of­fent­ligt över sve­ket, och Mi­chael Nyqvist ut­ta­la­de sig om Pers­brandt i Af­ton­bla­det: ”På te­a­tern har folk egon som treå­ring­ar”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.