Namns­da­gen

Hallandsposten - - Folk & Familj -

* I dag har Be­rit och Bir­git namns­dag. Be­rit är en di­a­lek­tal form av Bir­git­ta som i sin tur kom­mer av det iris­ka Bri­gidh som be­ty­der den höga. Be­rit kom hit på 1880-ta­let. Cir­ka 30800 bär nam­net, om­kring 19500 kal­las så Bir­git, en kort­form av Bir­git­ta, är känt se­dan 1879 och ha­de en po­pu­la­ri­tets­pe­ri­od mel­lan 1900 och 1940. Cir­ka 24100 he­ter Bir­git, om­kring 13500 svens­ka kvin­nor har det som till­tals­namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.