PUMPOR

Hem Ljuva Hem - - GRÖNA SIDORNA -

Den här som­ma­ren har in­te di­rekt va­rit op­ti­mal för pum­pa­od­ling. För det första var det all­de­les för torrt, med be­grän­sa­de be­vatt­nings­möj­lig­he­ter och dess­utom ut­an den vär­me som krävs. Någ­ra har det dock bli­vit, främst de mind­re de­ko­ra­tions­sor­ter­na. De ät­ba­ra vin­ter lag­rings­pum­por­na vil­le sig in­te alls. Fa­sci­ne­ran­de att od­lings­re­sul­ta­ten kan va­ri­e­ra så myc­ket från år till år, men det är ju ock­så en mängd fak­to­rer som ska spe­la in för att få de all­ra bäs­ta för­ut­sätt­ning­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.