MIXA & MAT­CHA DIN EGEN PLAINE

Hem Ljuva Hem - - BÄSTA -

Du har nog en bild av hur ditt bord ska se ut. Det enk­las­te sät­tet att få bil­den att bli verk­lig­het är att kom­bi­ne­ra ihop ditt eget. Plaine finns i fle­ra ut­fö­ran­den, all­tid till ett bra pris. Du be­stäm­mer själv vil­ka ben som pas­sar bäst och vil­ken form ski­van ska ha. Kom in till nå­gon av al­la vå­ra bu­ti­ker el­ler be­sök mio.se, hit­ta din va­ri­ant och stil­säk­ra ditt hem. Väl­kom­men!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.