Hel­kak­lat

Hem Ljuva Hem - - BÄSTA -

Väg­gar och golv är kak­la­de med ur­snygg mar­mor­lik­nan­de klin­ker i for­ma­tet 60x60 cm. Det­ta ma­te­ri­al kal­las gra­nit­ke­ra­mik och har i mot­sats till car­ra­ra­mar­mor en hård och un­der­hålls­fri yta som hål­ler sig rep­fri och blank läng­re. Plat­tor­na kom­mer från Pron­to Ka­kel. Skå­p­in­red­ning från Si­e­ma­tic som till­sam­mans med bänk­ski­van i si­lesto­ne är in­hand­lad hos Dane­fors Si­e­ma­tic Köks­stu­dio i Mal­mö. Lam­por­na he­ter Gregg från Fosca­ri­ni.

Pe­dal­hink i gult från Bra­ban­tia, 699 kro­nor, de­sig­non­li­ne.se. Hand­duk 50x70 cm, 70x130 cm i fär­gen Petrol från Lex­ing­ton, 195 re­spek­ti­ve 450 kro­nor, Il­lums Bo­lig­hus. Mat­ta Mo­no i fär­gen Dark mud från Pap­pe­li­na, 1 800 kro­nor, 60x250 cm, royal­de­sign. se. För­va­ringspå­se XX-lar­ge i fär­gen Mustard från Uash­ma­ma, 669 kro­nor, Lü­bech Living.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.