I BLICKFÅNGET:

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL - Av MA­RIE HEIDENFORS

doft­ljus

Ska­pa stäm­ning­en med hjälp av rätt doft­ljus, gär­na i badrummet el­ler var­dags­rum­met. Men läm­na ald­rig ett ljus ut­an upp­sikt och kom ihåg att det ska pla­ce­ras på ett eld­fast un­der­lag. Se­dan är det ba­ra att nju­ta.

1. Ljus med doft av va­nilj i glas­burk från La­ger­haus, 49 kro­nor. 2. Scen­ted Cand­le Na­tu­re från Rus­ta, 49 kro­nor. 3. Doft­ljus med mo­tiv ur El­sa Beskow-se­ri­en från Mu­ur­la, 187 kro­nor. 4. In­te en­bart ett doft­ljus ut­an även en kropps­ol­ja. Dof­ten Bärn­sten & Ton­ka­bö­na in­ne­hål­ler fransk par­fym med un­der­to­ner av va­nilj och la­ven­del. Sto­ra Mas­sa­ge­lju­set, Klin­ta, 189 kro­nor. 5. No­bel Skull, svart ljus med dof­ten House of He­ming­way – en doft av ma­hog­ny, skriv­ma­skins­bläck, cy­pres­ser, or­kidéer och ko­kospal­mer, Anit­ha Schul­man/ Royal De­sign, 259 kro­nor. 6. Pu­re Sen­ses Doft­ljus An­ti­que Green från Him­la, 159 kro­nor. 7. Mu­se no­ir, to­ner av ber­ga­mott och svar­ta plom­mon blan­da­de med bärn­sten och ve­ti­ver från Jo­nat­han Ad­ler, 880 kro­nor. An­vänd pors­lins­be­hål­la­ren till de­ko­ra­tion när lju­set brun­nit ut. 8. Oran­ge Blossom från Za­ra Ho­me, 169 kro­nor. 9. Blå Flo­ren­ti­ne, Plingsul­li/ Hem­tex, 49 kro­nor. 10. Ljus med doft av va­nilj, In­dis­ka, 99 kro­nor. 11. Doft­ljus i glas, Mor­roc­ca­noil, 529 kro­nor. 12. Wis­by­ros, lyx­ljus från Idyl­li­en med en doft av ro­sa ro­sor med no­ter av ge­ra­ni­um och ce­der­trä, 279 kro­nor. 13. Ett doft­ljus som tar bort dof­ten av mat­lag­ning, Du­ran­ce Smart Handcraft Cand­le från Sa­po­ni kos­tar 199 kro­nor. 14. Ca­sab­lan­ca ur We­ra-sor­ti­men­tet hos Åh­léns, en ele­gant doft med to­ner av ce­der, san­del­trä och va­nilj, 249 kro­nor. 15. Rus­si­an le­at­her, Mol­ton Brown, 480 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.