SE­NA FRUK­TER

Hem Ljuva Hem - - GRÖNA SIDORNA -

Iväxt­hu­set står någ­ra to­mat­plan­tor och en stor plan­ta med phy­sa­lis fort­fa­ran­de kvar. En frost­vakt har hjälpt till att hål­la koll på tem­pe­ra­tu­ren un­der nät­ter­na så att det in­te blir allt­för kallt där in­ne. Men nu är det nog dags att ploc­ka de fruk­ter som finns kvar och ta in dem så de har en chans att ef­ter­mog­na in­om­hus. Nu är det ba­ra att hop­pas att det blir till­räck­ligt myc­ket phy­sa­lis så det räc­ker till en smas­kig chut­ney el­ler mar­me­lad att avnju­ta till­sam­mans med god ost un­der vin­tern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.