Gör så här:

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

Kav­la ut le­ran. När den är slät och cir­ka en halv cen­ti­me­ter tjock kav­lar du in du­ken i le­ran.

Ta för­sik­tigt bort du­ken, un­der finns det vack­ra mönst­ret. Tryck ut rund­lar med en kopp el­ler an­nat mått.

Gör hål för snö­re. Låt tor­ka ett par da­gar. An­vänd gär­na i en mo­bil. Se be­skriv­ning på si­dan 57.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.