BOKTIPSE T!

Hem Ljuva Hem - - I BLICKFÅNGET -

Mjukt på vers. I bil­der­bo­ken ”Ald­rig har jag sett” skild­rar Le­na Sjö­berg på rim re­la­tio­nen mel­lan en li­ten och en stor. Med var­ma to­ner il­lu­stre­rar hon vac­kert de käns­lor som dy­ker upp när man fått en li­ten att vår­da, äls­ka och skyd­da. En här och nu-bok för bar­net och, kanske fram­förallt, bar­nets vux­na per­so­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.