DOPP I GR YTAN

Hem Ljuva Hem - - GODA NYHETER -

6 por­tio­ner

VÄR­MAN­DE • SVAM

Nu vill vi äta mer grönt även till jul. En­ligt Icas fram­tids­rap­port ”Ma­ten och fram­ti­den” kom­mer jul­bor­det att för­änd­ras när 00-ta­lis­ter­na får be­stäm­ma. Klas Lind­berg, årets kock 2012, har i sam­ar­be­te med Ica gjort en va­ri­ant av klas­sis­ka Dopp i gry­tan. Rät­ten har tyd­li­ga asi­a­tis­ka in­flu­en­ser. Grun­den är en bul­jong på grön­sa­ker och kryd­dor. Bul­jong­en ser­ve­ras till­sam­mans med grön­saks­fyll­da dump­lings­lik­nan­de bol­lar som äts med pin­nar. Små­svam­pen som ba­dar i bul­jong­en av­slu­tar rät­ten och får gär­na dric­kas di­rekt ur skå­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.