KVALITETSKAFF ODLAT MED HJÄR­TA

Hem Ljuva Hem - - GODA NYHETER -

Kaf­fet från Bergs­trands Kaf­fe­ros­te­ri kom­mer från oli­ka de­lar av värl­den och rostas i Gö­te­borg. Det är fyl­ligt och ar­om­rikt och finns i fle­ra spän­nan­de sma­ker. Al­la kaf­fe­bö­nor är, en­ligt Bergs­trands, ”od­la­de långt ifrån gif­ter och med var­sam hand av män­ni­skor som har det bra”. De me­nar att det är det det en­da sät­tet att få kaf­fe­bö­nor som hål­ler all­ra högs­ta kva­li­tet. Samt­li­ga pro­duk­ter är märk­ta med Rain­fo­rest Al­li­an­ce cer­ti­fi­kat och ett ur­val av pro­duk­ter­na är även krav – och fairtra­de­märk­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.