SNYG­GA TILL

Hem Ljuva Hem - - GODA NYHETER -

Även om jag pro­pa­ge­rar för att in­te rö­ja för myc­ket i träd­går­den finns det en städ­ning som kan va­ra prak­tisk. Att trim­ma gräs­kan­ter som mö­ter träd­gårds­plat­tor el­ler grus­gång­ar ger ett pryd­ligt in­tryck samtidigt som du slip­per att ex­em­pel­vis plat­tor blir ha­la el­ler miss­fär­ga­de. Det­sam­ma gäl­ler även trädäck. Pas­sa också på att gö­ra en sista kon­troll så att vin­ter­käns­li­ga kru­kor, red­skap, regn­tun­nor och dy­likt kom­mer un­der tak så de in­te för­störs un­der vin­tern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.