TÄCK ODLINGSBÄDDAR

Hem Ljuva Hem - - GRÖNA SIDORNA -

Träd­går­den mår bätt­re av ett skyd­dan­de täc­ke av löv och mult­nan­de växt­de­lar än att va­ra helt bar. Ut­nytt­ja för­de­lar­na med att ta till va­ra träd­går­dens löv. Täck grön­saks­lan­det och odlingsbäddar så kom­mer mas­kar­na be­lö­na dig med en mer lätt­grävd jord till vå­ren. Räf­sa in löv un­der bär- och pryd­nads­bus­kar, och om du har väl­digt gott om löv blir de till ett bra un­der­lag för att star­ta en löv­kom­post. Pe­renn­ra­bat­ter­na kan också ta emot en del löv men und­vik att det blir ett för tjockt la­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.