MAT OCH PYNT

Hem Ljuva Hem - - GRÖNA SIDORNA -

Hös­ten är pum­por­nas tid. Så tack­sam­ma att de­ko­re­ra med, och i sin sto­ra mång­fald fin­ner de lätt sin plats. Att det dess­utom finns många va­ri­an­ter som också är go­da att äta gör in­te sa­ken säm­re. Min egen skörd blev in­te vi­da­re lyc­kad den här sä­song­en på grund av vat­ten­brist, så det är ju tur att and­ra lyc­kats bätt­re. Skör­de­mark­na­der fick bli rädd­ning­en den här sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.