VAC­KERT FÖR­FALL

Hem Ljuva Hem - - GRÖNA SIDORNA -

Mitt i en käns­la av ve­mod – när na­tu­ren och träd­går­den är på väg att gå i vi­la, lö­ven fal­ler och väx­ter­na lång­samt bryts ner – så finns det än­då nå­got vac­kert i det he­la. En del väx­ter åld­ras med skö­na­re be­hag än and­ra. Där­för kan man gott lå­ta det som fort­fa­ran­de pry­der stå kvar och in­te lå­ta stä­di­vern ta över. Gräsvip­por och de­ko­ra­ti­va fröställ­ning­ar pry­der of­ta sin plats ge­nom he­la vin­tern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.