DRUVSKÖRD

Hem Ljuva Hem - - GODA NYHETER -

Vindru­vor­na har trivts för­träff­ligt den­na var­ma som­mar och ger en god skörd. Även om de na­tur­ligt sö­ker sig djupt för att nå vat­ten har de som väx­er i växt­hu­set be­hövt vatt­nas rik­ligt. Kla­sar­na bor­de ha gall­rats ur mer för att ge stör­re dru­vor, men även om en del är små så är det ing­et fel på sma­ken. De dru­vor som in­te äts upp kom­mer pressas till juice even­tu­ellt till­sam­mans med äpp­len, det blir en här­lig mål­tids­dryck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.