MYSBELYS

Hem Ljuva Hem - - GRÖNA SIDORNA -

Med någ­ra stra­te­giskt pla­ce­ra­de lyk­tor i träd­går­den kan man ska­pa en skön stäm­ning, kans­ke är det in­te för sent för en sista kräft­ski­va, el­ler sur­ström­mings­fest­för­de m som gil­lar det. Pas­sa på att nju­ta av skö­na kväl­lar när väd­ret bju­der på be­hag­li­ga tem­pe­ra­tu­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.