FLÄDERBÄR

Hem Ljuva Hem - - GRÖNA SIDORNA -

Flä­der­bloms­bus­ken i träd­går­den bör­jar nu bli re­jält stor. Ti­di­ga­re har de all­ra fles­ta blom­ställ­ning­ar­na ploc­kats till att gö­ra saft av. Men i år har jag spa­rat någ­ra blom­kla­sar som får bli kvar på bus­ken och ut­veck­las till bär. Även de kan an­vän­das till saft­kok el­ler att gö­ra sylt el­ler mar­me­lad av. Flä­der­bä­ren sägs även va­ra an­tiox­i­de­ran­de, ri­ka på C-vi­ta­min och be­ta­ka­ro­te­ner. Dess­utom lär de kun­na lind­ra symp­tom vid in­flu­en­sa. Med and­ra ord ver­kar det va­ra en rik­tig häl­so­bus­ke jag har i min träd­gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.