Al­las vår Astrid

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

De­sign House Stock­holm och Astrid Lind­gren AB har, i ett de­sign­sam­ar­be­te, ta­git fram vack­ra kop­par med kän­da Astrid­ci­tat. Kop­par­na pryds av ci­tat från bland an­nat Karls­son på ta­ket och Pip­pi Långstrump, men även av Astrids eg­na ci­tat. Idag be­hövs hen­nes vis­doms­ord kans­ke mer än nå­gon­sin. De oli­ka ci­ta­ten är in­ris­ta­de med en spe­ci­ell tek­nik som gör det möj­ligt för även blin­da att lä­sa. Kop­par­na kos­tar cir­ka 196 kro­nor och finns på Cer­ve­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.