Tips till höst­li­ga tex­tili­er

Hem Ljuva Hem - - EXPERTPANELEN -

FRÅ­GA

Hej! Jag tänk­te by­ta ut li­te tex­tili­er och nå­gon mind­re mö­bel i var­dags­rum­met snart för att få in mer höst­fär­ger. Vil­ka fär­ger är det som gäl­ler i höst? Och var kan jag hit­ta pris­vär­da pro­duk­ter? Ame­lie SVAR

Hej! I höst ser vi mör­ka to­ner av blå, röd och grön samt se­naps­gult och brän­da ro­sa och oran­gea ku­lö­rer. Och bland ma­te­ri­a­len så är det en del skinn och sam­met som hål­ler sig kvar från för­ra hös­ten. Jag har ploc­kat ihop li­te pro­duk­ter, hop­pas du får inspiration av det­ta! Sara Wigsén 1. Pläd från Hem­tex, 149 kro­nor. 2. Fåtö­jen Nic­ki från Åh­léns, 1 499 kro­nor. 3. Sitt­puff i sam­met från Åh­léns, 399 kro­nor. 4. Sam­metskud­de från H & M Ho­me, 79,90 kro­nor. 5. Bords­lam­pa från Åh­léns, 399 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.