Smart en­plans­hus

Hem Ljuva Hem - - HUSGUIDE -

NAMN: Vil­la Sand­vik.

TILLVERKARE: Vår­går­da­hus.

STIL: Modern.

ANTAL PLAN: 1.

ANTAL RUM: 6 rum och kök.

BOAREA: 156,5 kvadrat­me­ter.

BYGGNADSAREA: 185,1 kvadrat­me­ter.

FA­SAD: Trä­pa­nel som standard.

STANDARD SOM INGÅR: Ek­par­kett i al­la rum, ka­kel och klin­ker, Ve­dum kök och bad, Si­e­mens vit­va­ror, golv­vär­me, Ni be f rån­lufts vär­me­pump 750, ny­bygg­nads-och fär­dig­ställ an­de­för­säk­ring, villa­för­säk­ring för 1 år, alu­mi­ni­um­be­kläd­da föns­ter, tre skikts vägg, mas­sivt råspont­tak, med me­ra.

PRIS: Nyc­kel­fär­digt pris från cir­ka 2845000 kro­nor( ex­klu­si­ve tomt, schakt, bygg­her­re kost­na­der och ut­vän­dig mål­ning).

OM HU­SET:

Vil­la Sand­vik är ett mo­dernt vin­kel­hus ut­an kor­ri­do­rer. Boy­tan ut­nytt­jas där­för ex­tra ef­fek­tivt och blir bå­de an­norlun­da och triv­sam. Var­dags­rum­met som har ett slut­tan­de in­ner­tak ger rum för många gäs­ter och an­slu­ter till kö­ket som har en prak­tisk köksö. I hu­set finns två sovav­del­ning­ar, en för för­äld­rar och en för ung­do­mar och barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.