Klas­siskt mö­ter New En gland

Hem Ljuva Hem - - HUSGUIDE -

NAMN: Eke­fors­hus New Hampshi­re.

TILLVERKARE: Ane­by­hus­grup­pen.

STIL: Klas­siskt/ New Eng­land-stil.

ANTAL PLAN: 1.

ANTAL RUM: 6 rum och kök.

BOAREA: 164 kvadrat­me­ter.

BYGGNADSAREA: 191 kvadrat­me­ter.

FA­SAD: Lig­gan­de pa­nel.

STANDARD SOM INGÅR: Kök från Bal­lings­löv med vit­va­ror från Si­e­mens, kra­nar från Mo­ra, bad­rum från Sved­bergs, vack­ra in­ner­dör­rar från Swe­do­or, yt­ter­dör­rar från Nor­dan, par­kett från Tar­kett, tak­pan­nor från Ben­ders, föns­ter från Elit­föns­ter, av­vatt­ning från Plann­ja och upp­värm­ning från Ni­be, med me­ra.

PRIS: Cir­ka 3 240 000 kro­nor in­klu­si­ve to­ta­lent­re­pre­nad, plat­ta på mark med golv­vär­me samt va­ru­mär­kets höga ut­gångs­stan­dard.

OM HU­SET:

Eke­fors­hus New Hampshi­re har en stil­ren ar­ki­tek­tur med många vack­ra de­tal­jer såsom till­tag­na föns­ter­par­ti­er med spröjs. Ge­nom de hel­gla­sa­de dör­rar­na kan man ta sig ut till al­ta­nen från bå­de sov­rum­met och var­dags­rum­met, vil­ket ger en öp­pen käns­la och di­rekt när­het till träd­går­den. Det sto­ra sov­rum­met känns lyx­igt och prak­tiskt med bå­de en walk in clo­set och ett bad­rum. New Hampshi­re gör sig ex­tra bra på li­te läng­re och sma­la­re tom­ter ef­tersom hu­set är ga­vel­ställt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.