Rym­ligt på få kvadrat

Hem Ljuva Hem - - HUSGUIDE -

NAMN: Tru­ba­du­ren 126.

TILLVERKARE: Väst­kustvil­lan.

STIL: Klas­sisk.

ANTAL PLAN: 1.

ANTAL RUM: 5 rum och kök.

BOAREA: 125,5 kvadrat­me­ter.

BYGGNADSAREA: 146,6 kvadrat­me­ter.

FA­SAD: Stå­en­de trä­pa­nel.

STANDARDS OM INGÅR: Se le­ve­rans­be­skriv­ning­en V 2019, den finns på till­ver­ka­rens hem­si­da el ler­kom­mer hem t il­ler i sam­band med ka­ta­log be­ställ­ning.

PRIS: Cir­ka 2665000 kro­nor fö­ret t nyc­kel­fär­digt hus i Gö­te­borgs­re­gi­o­nen.

OM HU­SET:

Tru­ba­du­ren 126 har ett väl­kom­nan­de och ge­nom­gå­en­de ljus till­sam­mans med ett var­dags­rum med rymd, vil­ket man slås av di­rekt när man kom­mer in i hu­set. In­till var­dags­rum­met lig­ger ett ge­ne­röst kök med mat­plats. Hu­set har ock­så en tak­täckt en­tré som ska­par en prak­tiskt vä­der­skyd­dad in­gång till hu­set. För­äld­ra­sov­rum­met är av­skilt från bar­nens del i hu­set som lig­ger i an­slut­ning till det se­pa­ra­ta all­rum­met. Trots att hu­set ba­ra är 125 kvadrat­me­ter stort ger det än­då plats för fem rum och kök, bad, wc, kläd­vård, tek­nik­rum och se­pa­rat kläd­kam­ma­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.