Rymd och ljus

Hem Ljuva Hem - - HUSGUIDE -

NAMN: Noc­te.

TILLVERKARE: Fis­kar­he­den vil­lan.

STIL: Mo­dernt mi­ni­ma­lis­tisk.

ANTAL PLAN: 2.

ANTAL RUM: 6 rum och kök.

BOAREA: 184 kvadrat­me­ter.

BYGGNADSAREA: 109 kvadrat­me­ter.

FA­SAD: Fal­sad spår­pa­nel med 3 mm springa.

STANDARD SOM INGÅR: I vil­la­byggsat­sen ingår allt ma­te­ri­a­lo­van grund in­klu­si­ve bygg­lovs-och mon­te­rings­hand­ling­ar. Kök, bad­rumsmöb­ler och gar­de­ro­ber från Bal­lings­löv, vit­va­ror från Si­e­mens, alu­mi­ni­um­kläd­da föns­ter (u=1.0) från Elit­föns­ter, par­kett­golv från Tar­kett, med me­ra.

PRISFÄRDIGT HUS( EX­KLU­SI­VE TOMT OCH BYGG­HER­RE KOST­NA­DER ): Från 3753000 kro­nor.

PRIS FÖR HUSLEVERANS (KOMPLETT VILLABYGGSATS EX­KLU­SI­VE ENTREPRENADER, TOMT OCH BYGG­HER­RE­KOST­NA­DER ): Från 1 764 000 kro­nor.

OM HU­SET:

En ny­het hos Fis­kar­he­den vil­la när­hu­set Noc­te som med huskrop­pens skar­pa kon­tu­rer och ef­fekt­ful­la föns­ter­sätt­ning väc­ker in­tres­se. In­vän­digt är hu­set ljust och har rymd i och med trapp­hal­lens ful­la tak­höjd ge­nom bå­da vå­nings­pla­nen och den lju­sa och öpp­na ytan som rym­mer bå­de var­dags­rum och mat­plats. En­trépla­net har ock­så en ex­tra tak­höjd på 2,6 me­ter och ovan­vå­ning­ens lu­tan­de tak för­stär­ker den luf­ti­ga käns­lan yt­ter­li­ga­re. Trapp­hal­len är en plats för eg­na lös­ning­ar där man kan ska­pa allt från en plats­för­ar­be­te och läx­läs­ning till smar­ta för­va­rings­lös­ning­ar. Bar­nens sov­rum lig­ger k ringo­van vå­ning­ens all­rum och för­äld­ra­sov­rum­met har bå­de en fransk bal­kong och en ge­ne­rös walk in clo­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.