PROTEINSNACKS

Hem Ljuva Hem - - GODA NYHETER -

Estrel­la lan­se­rar nu Lins­bå­gar äk­ta ched­dar, ost­bå­gar där linsmjöl till­för bå­gar­na he­la 16 pro­cent pro­te­in, vil­ket är mer än hård­kok­ta ägg, en­ligt pro­dukt ut­veck­lings­chef An­ders An­ders­son på Estrel­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.