BÖ­NOR­NAS ÅR

Hem Ljuva Hem - - GRÖNA SIDORNA -

Hos mig har det va­rit bö­nor­nas år och fry­sen är fylld. Jag såd­de i om­gång­ar och har kun­nat skör­da un­der lång tid. Jag är glad för det ef­tersom är­tor­na blev an­grip­na av ärt­veck­la­re som la­de si­na ägg i ärt­ski­dor­na där se­dan små mas­kar för­sett sig glupskt. Just här är det vax­bö­nor, en hög­väx­an­de sort. Go­da lätt för­väll­da el­ler mix­a­de med and­ra grön­sa­ker till ve­ge­ta­ris­ka bif­far.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.