GO­DA NY­HE­TER. Skogens guld och ri­vi­ga kryd­dor.

Svamp hör sen­som­ma­ren och hös­ten till. Nu vill vi fre­dags­my­sa i sof­fan med nya snacks och la­ga mat med mus­ti­ga kryd­dor.

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL - Av MARIE HEIDENFORS

SKOGENS GULD

Kan­ta­rel­ler är den mest po­pu­lä­ra svam­pen att ploc­ka själv. Det är lätt att sär­skil­ja den från and­ra svam­par och hittar du ett bra svamp­stäl­le ute i mar­ker­na kan du ploc­ka där minst ett par gång­er i vec­kan ef­tersom de väx­er fort.

Men för­ut­sätt­ning­en för ett bra svampår be­ror på vä­der­le­ken un­der vår och som­mar. En våt som­mar är ide­a­lisk, men har som­ma­ren va­rit torr gäl­ler det att sö­ka där det of­ta är fuk­tigt i sko­gar­na där so­len än­då hittar in. Le­ta nä­ra träd­röt­ter­na un­der gre­nar och löv. Sam­la svam­par­na i en korg el­ler pap­per­spå­se, ald­rig i en plast­på­se, då kan det bil­das mö­gel. Bors­ta bort jor­den re­dan när du ploc­kar svam­pen och ren­sa den se­dan di­rekt när du kom­mer hem.

Det finns oänd­ligt många re­cept där svamp ingår, i kom­bi­na­tion med kyck­ling i en paj, med bacon i en risot­to el­ler i en gräd­dig pas­ta.

Det enk­la kan va­ra det go­das­te och smör­stek­ta kan­ta­rel­ler kan al­la la­ga.

4 por­tio­ner

DU BE­HÖ­VER:

• 4 dl färs­ka gu­la kan­ta­rel­ler

• 2 msk smör

• salt och vit­pep­par

GÖR SÅ HÄR:

1. Ren­sa kan­ta­rel­ler­na no­ga och skär de stör­re i mind­re bi­tar.

2. Sätt på vär­men på spi­sen och lägg dem i en stek­pan­na ut­an smör för att få bort väts­kan.

3. Stek kan­ta­rel­ler­na i smör i cir­ka 5 mi­nu­ter och kryd­da med salt och pep­par.

4. Ser­ve­ra på to­ast el­ler som till­be­hör till fisk el­ler en kött­bit. Mums!

Fo­to: Co­lour­box

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.